Kimkazandi
Select k.*,s.baslik as sirketBaslik,s.link1 from kampanyalar as k Inner Join sirket as s On s.id = k.duzenleyen Where k.kategori LIKE '%()%' && k.tur != 3 && k.yayin='Yayınlandı' && k.son_katilim_tarih >= 1524518940 Order By addDate Desc LIMIT 0, 12

: 0 Kampanya

Yeni Başladı

Sıcak Haber

Yeni Açıklandı