Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları

www.kimkazandi.com internet sitesi Akro Tanıtım Organizasyon Film Yapım ve Tic. A.Ş.’ne aittir. kimkazandi.com’u kullanan kişiler aşağıdaki kullanım ve gizlilik şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

kimkazandi.com, Milli Piyango İdaresi’nin izni ile düzenlenen çekilişleri, aynı izin ile açıklanan çekiliş sonuçlarını, MPİ ilgili yönetmeliği uyarınca yarışma olarak kabul edilen ve düzenleyicisi belli yarışma ve sonuçlarını, yine aynı yönetmelik gereği izin alınması zorunlu olmayan ancak düzenleyicisi belli kampanyalar hakkında kamuya açıklanmış bilgileri bir araya getirip sunan bir haber sitesidir.

kimkazandi.com’da yer alan kampanya haberleri ve çekiliş sonuçları, düzenleyici firmalar tarafından kamuya açıklanmış bilgilerdir.

kimkazandi.com’un tüm sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, haber ve içerikleri okuyabilirsiniz.

kimkazandi.com web sitesinde sunulan bazı hizmetleri kullanmak için üye olmanız gerekebilir. Üye olmanız halinde iletişim bilgileriniz sadece kimkazandi.com’un sizinle iletişime geçmesi için kullanılacak olup hiçbir zaman 3. kişi veya şirketlerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel bilgileriniz ancak yazılı başvuru ile bilgi talep edilmesi halinde hukuksal bir sürecin yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlara verilebilir.

Üyeliğinizi sonlandırmanız halinde tüm kişisel bilgileriniz veri tabanından silinecek ve kimkazandi.com sizinle iletişimini sonlandıracaktır.

kimkazandi.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çerezler “cookies” kullanmaktadır. Çerezler kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek veya istatistiki veriler toplayıp tüm kullanıcılara fayda sunmak üzere kullanılmaktadır, özel kişisel bilgileri toplayan bir uygulama değildir.

kimkazandi.com’da farklı firmalara ait web sitelerine linkler bulunmaktadır. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmeniz gerekmektedir. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından kimkazandi.com sorumlu tutulamaz.

kimkazandi.com, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kötü niyetli eylemler veya saldırılar sonucu veri tabanındaki kişisel bilgilerin elinde olmayan sebeplerle zarar görmesi, çalınması, silinmesi ve benzeri durumlardan sorumlu tutulamaz.

kimkazandi.com web sitesinde yayınlanan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. kimkazandi.com’da veya bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve hatalardan veya oluşabilecek hak kayıplarından dolayı sitemiz sorumlu değildir.

Kampanya içerik veya haberlerin doğruluğu için asıl kaynağın araştırılması kullanıcının sorumluluğundadır. Kampanyalar, çekilişler, yarışmalar ve sonuçları için firmaların/ markaların internet sitelerine veya irtibat telefonlarına başvurmanızı tavsiye ederiz.

kimkazandi.com, işbu "Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları" hükümlerini, Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, haber vermeksizin dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. kimkazandi.com’un değişiklik yaptığı " Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları " hükümleri, Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kimkazandi.com kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında kullanıcılarımızı bilgilendirmektir.

Kimkazandi.com, bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, fiziki ev/iş yeri adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Kimkazandi.com’da (“kimkazandi.com” ve/veya “Site”) toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Akro Tanıtım Organizasyon Film Yapım ve Tic. A.Ş. (“Akro” ve/veya “ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Kimlere Aktarılabileceği

ŞİRKET tarafından; siteye üye olunması ve giriş yapılabilmesi, site tarafından düzenlenen çekiliş ve yarışmalara katılım için kayıt yapabilmek ve talihlilere hediyelerini ulaştırabilmek, kullanıcılara kendi profillerine uygun reklam ve içerik gösterimi yapabilmek, ilgilenebilecekleri kampanyalarla ilgili haber ve duyuruları iletebilmek amacıyla kişisel veri toplanmaktadır.

Bu bilgiler ayrıca resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Bu bilgiler, kişinin kendisine ve yasal talep halinde kanunen yetkili idari merciler ve yasal merciler dışında hiçbir kişi ya da kuruma verilmez.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Akro Tanıtım Organizasyon Film Yapım ve Tic. A.Ş. Halil Rıfat Paşa Mah. Güler Sok. No/17 Şişli / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@akro.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yeni Başladı

Sıcak Haber

Yeni Açıklandı