Atlantis Avm 5.000TL Param Kart Çekilişi

Atlantis Avm 5.000TL Param Kart Çekilişi

Atlantis Avm Çekiliş ile 5.000TL Yüklü Param Kart Kazandırıyor!

Atlantis Avm 5.000TL Param Kart Çekilişi. 29 Şubat 2019 tarihine kadar Atlantis Alışveriş Merkezindeki mağazalarından 150 TL ve katları tutarında alışveriş yap, çekilişe katılma hakkı kazan.


Kampanya tarihleri arasında Ankara ilinde bulunan şirketimize ait Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan ve kiosklardan (Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan ATM’lerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, sabit veya mobil hatlı telefon fatura ödemeleri, ADSL faturası ödemeleri, cep telefonu TL/dakika yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün/tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri kampanyaya dahil değildir.) kampanya süresince aynı gün içerisinde toplamda 150,00- TL ve katları tutarında (her 150,00- TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yaparak danışma noktasına gidip fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarını ibraz eden ve Atlantis Müşteri Bilgi Formu sahibi şahıs müşterilerine, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, doğum tarihi, telefon, adres ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir.

Bunları Kaçırma

Hediyeler : 20 Adet Hediye

* Hediye görselleri, bilgiler, piyasa değeri ve veraset intikal vergisi tutarı fikir edinme amaçlı olup, farklılık gösterebilir.

Katılım Koşulları

Bu kampanya MPİ’nin 31.10.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.10152 sayılı kampanya izni ile düzenlenmiştir. Kampanya 01.11.2019 tarihinde saat 10.00’da başlayıp, 29.02.2020 tarihinde saat 22.00’de sona erecek olup, danışma noktasından son e-faturanın giriş tarihi 01.03.2020 saat: 17.00’dir. Kampanya tarihleri arasında Ankara ilinde bulunan şirketimize ait Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan ve kiosklardan (Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan ATM’lerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, sabit veya mobil hatlı telefon fatura ödemeleri, ADSL faturası ödemeleri, cep telefonu TL/dakika yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün/tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri kampanyaya dahil değildir.) kampanya süresince aynı gün içerisinde toplamda 150,00- TL ve katları tutarında (her 150,00- TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yaparak danışma noktasına gidip fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarını ibraz eden ve Atlantis Müşteri Bilgi Formu sahibi şahıs müşterilerine, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, doğum tarihi, telefon, adres ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir. Kampanya süresince aynı gün içer-isinde toplamda 150,00- TL ve katları tutarında (her 150,00 TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yaparak danışma noktasına gidip fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarını ibraz eden ve Atlantis Müşteri Bilgi Formu sahibi tüzel kişi müşterilerine, üzerinde çekilişe katılım numarası, firma adı/ünvanı, iletişim numarası, doğum tarihi, firma adresi ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir.  Talihlileri belirleyecek olan çekiliş, Noter huzurunda 09.03.2020 tarihinde saat 10.00’da ATLANTİS ALIŞVERİŞ ve EĞLENCE MERKEZİ Zemin Kat Kardelen Mah. Başkent Bulvarı No:224/H Batıkent-Yenimahalle-ANKARA adresinde yapılacaktır. Kampanya sonunda yapılacak çekilişle belirlenecek 20 adet talihliye, Atlantis Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalarda geçerli olmak üzere KDV/ÖTV dahil toplam 5.000,00-TL yüklü Param Kart ikramiye verilecektir. Çekiliş sonucu kazanılacak ikramiyelerin Atlantis Alışveriş Merkezinde bulunan mağazaların hangisinde kullanılacağının bilgisi, Alışveriş Merkezi tarafından, çekiliş sonrası talihliye kart teslimi yapılırken paylaşılacaktır. Atlantis Alışveriş Merkezi kazanılan ikramiyelerin hangi mağazalarda kullanılacağına ilişkin her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kazanan talihlilerin listesi 12.03.2020 tarihli Star Gazetesi Türkiye baskısında, Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde yer alan panolarda ve www.atlantisavm.com.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca asil ve yedek talihlilerin adreslerine de taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacaktır. İkramiye için asil talihlilerin son başvuru tar-ihi 27.03.2020, yedek talihlilerin son başvuru tarihi ise 11.04.2020’dir. İkramiyenin talihlilere son teslim tarihi 28.04.2020 olup; talihlilerin ikramiyeleri son kullanma tarihi 30.06.2020’dir. Kampanya, Atlantis Müşteri Bilgi Formu ile sistemimize kayıtlı müşterilere yönelik olup, sistemimizde kayıtlı olmayan müşterilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği, ispatı ve kampanyaya katılım karşılığında alınan kupon bilgileri ve kupon sayısının kontrolü katılımcıların sorum-luluğundadır. Kampanya katılımları, 10:00-22:00 saatleri arasında Atlantis Alışveriş Merkezi danışma noktasından yapılmaktadır. Kampanya fişleri günlük işletilmekte olup, katılımcıların aynı gün danışmaya giderek fişlerini işletmesi gerekmektedir; bir önceki günün fişi, kampanya tarih aralığında bulunan başka bir günde işletilemez.  Katılımcı, 1 günde aynı mağazadan sadece 3 fiş getirebilir. Katılımcı, restoran, cafe veya fast food bölümünden 1 günde sadece 3 kez yemek fişi getirebilir. Katılımcı tarafından getirilen fişlerin işlenebilmesi için tutarın minimum 20,00 TL olması zorunludur. 20,00 TL ve üzeri tutarda getirilen fişler danışma tarafından işlenerek kampanyaya dahil edilecektir.  Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Kazanılan 5.000,00 TL yüklü kartla yapılan harcamalar, farklı mağazalarda kullanılabi-leceği gibi; aynı mağazada  yapılan kullanım sırasında taksitlendirme işlemi yapılmayacaktır, mağaza tarafından harcama tutarı tek seferde tahsil edilecektir. Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi; katılımcıların doldurdukları bilgi formunda kendileri ile ilgili yanlış veya hatalı bilgi verilmesi sonucu doğmuş veya doğacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımdaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğmuş veya doğacak olan maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir suretle sorumlu değildir.Takdir yetkisi tek taraflı olarak Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda; Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla,  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyo-grafik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres olarak kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin bu konu-larda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan ATM’lerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, sabit veya mobil hatlı telefon fatura ödemeleri, ADSL faturası ödemeleri, cep telefonu TL/Dakika yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün/tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri kampanyaya dâhil değildir. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden katılımcıların çekiliş hakları da iptal edilecektir. Katılımcıların ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yayınlanan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Katılımcılar fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarını ibraz etmek suretiyle bilgisayar çıktılarını aynı gün içer-isinde danışma noktasından almak zorundadırlar. Katılımcılar alışverişlerine ait fiş/fatura/e-arşiv/e-faturalarını aynı gün danışma noktasından saat 22.00’ye kadar işletebilir. Saat 22.00’den sonra kayıt alınmayacaktır. Katılımcının ismi ile fiş/fatura/e-arşiv/e-faturalarının üzerindeki isim aynı olmalıdır. Farklı isimlerdeki faturalar ile işlem yapılmayacaktır. Mali değeri olmayan belgeler fiş/fatura/e-arşiv/e-faturalarının fotokopisi ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Özel indirimli faturalarda indirim sonrası tutar esas alınır ve bu tutara göre çekiliş hakkı verilir(e-faturalar katılımcının mail adresine gönderilmektedir.) E- fatura ile katılımda sadece Atlantis AVM mağazalarından yapılan alışverişe ait e-faturanın bilgisayar görüntüsünün bastırılarak kayıt görevlisine ibrazı ve bir nüshasının çekiliş kayıt noktasına bırakılması şartı ile katılım yapılabilir. Fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarının haricinde hiçbir doküman (sevk irsaliyesi, bilgi fişi) resmi evrak olarak kabul edilmeyecektir. Bir katılımcı birden fazla ikramiye kazanamaz. İkramiye tesliminde şahıs katılımları için fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv fatura, bilgisayar çıktısı zorunludur. İkramiye tesliminde şirket katılımları için fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv fatura, bilgisayar çıktısına ilave olarak şirket imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, vekaleten katılım sağlanmış ise vekaletname ibrazı zorunludur. Şirket katılımlarında katılım, şirket yetkilisi ya da şirketi temsile yetkili vekaleti olan kişiler tarafından yapılabilir. Atlantis Grup Alışveriş Eğlence Merkezi Gayrimenkul İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan mağaza sahipleri ve personelleri, Jones Lang LaSalle Gayrimenkul Hizmetleri Tic.A.Ş., Omega İleri Teknoloji Çözümleri ve Yazılım Ltd.Şti., Securitas Güvenlik ve Danışma Hizmetleri A.Ş., ISS Tesis Yönlendirme Hizmetleri A.Ş.,TURK Elektronik Para A.Ş. ve Başkent Medya Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. yetkilisi ve çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri kendilerine verilmez. Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Yukarıda bahsedilen katılım koşullarını sağlayan ve çekilişi kazanan talihliler, kartın kendilerine tesliminden sonra kartı aktif hale getirmek için, aktivasyon işlemlerini kendilerinin yapacaklarını, aktivasyon sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini bildiklerini ve konuya ilişkin Atlantis AVM’ye herhangi bir itiraz yöneltmeyeceklerini baştan kabul ve taahhüt ederler. Talihliler kartın kendilerine teslim edilmesiyle doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ve bundan sonra doğacak zararlardan Atlantis AVM’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ederler. Bu piyangoya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır. Kampanya çekilişi ile ilgili bilgi almak için 0312 256 23 23 No’lu telefona ve atlantisavm.com.tr web adresine başvurulabilir.

Tüm Çekilişler

Vestel BMW Çekilişi

2 ay 2.599.255 ₺ 500 ₺

İstMarina AVM 2020 Çekilişi

1 hafta 113.199 ₺ 250 ₺

First BizeHerYerStat Çekilişi

2 gün 336.945 ₺ 3 ₺

Önemli Bilgiler

01-11-2019

29-02-2020

09-03-2020

12-03-2020

150 ₺

100.000 ₺

20

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır

Yeni Başladı

Sıcak Haber

Yeni Açıklandı