7. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması 2019

7. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması 2019

Türkiye geneli lise öğrencilerinin başvuruları alınıyor.

Bu yıl 7.si düzenlenen Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması artık ulusal düzeyde düzenlenecektir. Yarışmaya ülkemizde lise seviyesinde bulunan tüm okullar katılabilir.


Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan, resmi-özel tüm Lise ve dengi okullarımızda  öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Yarışmaya katılacak olan 18 yaşından küçük tüm  öğrenciler için Başvuru Formunda mutlak suretle Veli İzin Onayı olması zorunludur.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya katılacak filmler; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen, “Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine, eğitimin mana ve ruhuna uygun, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce 2012 yılından buyana il genelinde yürütülmekte olan ve TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2012 / 87363 nolu Marka Tescil Belgesi bulunan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin özü ile bağdaşır nitelikte eğitici amaçlı” olmalıdır.

Yarışmaya katılacak filmlerin konusu Türk Milletinin milli ,manevi ,ahlaki ,tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çerçevede  olmalıdır.

 1. Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan, resmi-özel tüm Lise ve dengi okullarımızda  öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Yarışmaya katılacak olan 18 yaşından küçük tüm  öğrenciler için Başvuru Formunda mutlak suretle Veli İzin Onayı olması zorunludur.
 2. Yarışmaya katılacak her film için DANIŞMAN konumunda olan öğretmenlerin  öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
 3. Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı, Alıntı olmamalıdır. ‘’Filmler, klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb formatlarda’’ da hazırlanabilir.
 4. “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler, tamamen öğrenciler tarafından yürütülecektir. Öğretmenler sadece Danışmanlık görevi yapabilirler.
 5. Film süresi en fazla 10 (On) dakika olmalıdır. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (bir) film ile katılabilir.
 6. “Daha önce aynı film ile başka yarışmalara katılan ya da ödül alan kısa filmler” yarışmaya katılamazlar. Şartnameye aykırı olarak gönderilen eserlerin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacılara aittir.
 7. Filmlerin çekim kalitesi/Çözünürlüğü en az 1920X1080 p olmalıdır.
 8. Yarışmaya katılacak filmler,’’  DVD formatında ve 2 (iki) adet ‘’ gönderilecektir. DVD’lerin üzerinde “Eserin adı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı ile okulun adı ve iletişim bilgileri” açıkça belirtilecektir.
 9. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.
 10. Başvurular için; “Yönetmenin Özgeçmişi, Fotoğraflı Öğrenci Belgesi” (tüm belgeler okul müdürü tarafından imzalı, mühürlü ve onaylı halde), 2 (iki) adet düzenlenmiş Başvuru Formu’yla birlikte,  Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (fotokopi belge kabul edilmez,belgeler ıslak imzalı olmalıdır)
 11. Jüride görev alan üyeler, “Danışman Öğretmen” olarak görev alamaz, Jüri’yle birinci derecede akrabalık bağları taşıyamazlar.

Yarışmaya katılacak filmlerin sayıca fazla olması durumunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ön Jüri oluşturulur.Bu durumda yarışmaya katılan filmler öncelikle ÖN JÜRİ tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuçlandırılır.ÖN JÜRİ nin oluşturulması ve çalışma esasları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenir.

 1. Jüri; takvim doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yaptığı değerlendirmenin ardından, yarışma sonuçlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait web sitesinde.(http://antalya.meb.gov.tr, http://antalyaarge.meb.gov.tr ) ilan eder.
 2. Şartnameye uymayan filmler yarışma dışı kalır.
 3. Jüri, ilk 3(üç) dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eserlerin dışında “Teşvik, Mansiyon, Özel vb “kategorilerde ödüller verebilir.
 4. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.

 Ödül Töreni

* Yarışmada ilk 3 (üç) dereceye giren ya da Jüri tarafından belirlenen kategorilerde ödüle değer bulunan filmlerin yönetmeni olan öğrencimiz (1 kişi) ve danışman öğretmeni (1 kişi), Ödül Töreni’ne davet edilecek olup ,Antalya’ya ulaşımları kendilerine ait, 2(iki) gün 2(iki) gece konaklama,şehiriçi transfer,yemek,  ve ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

Tüm Çekilişler

Akbank Mobil Çekilişi Mart 2024

4 hafta 1.215.455 ₺ Bedava

PowerApp Fiat Çekilişi

3 hafta 1.459.900 ₺ Bedava

Enuygun Finans Çekilişi 2024

1 hafta 100.000 ₺ Bedava

Önemli Bilgiler

15-12-2018

15-04-2019

30-04-2019

15.500 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır