9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.
“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.


Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

    Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitülerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

    Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören ve ilgili bölümler için talep edilen koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    Sadece T.C. vatandaşı olup yurtiçi ve yurtdışında okuyan aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler katılabilir.

    Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.

    Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

    Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
UTİB “9. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI”

2. YARIŞMA HAKKINDA
“UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI
    Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
    Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
    Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
    Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
    2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
    Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
    İhracatta katma değerin artırılması,
    Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
    Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

4. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

    Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

    Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitülerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

    Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören ve ilgili bölümler için talep edilen koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    Sadece T.C. vatandaşı olup yurtiçi ve yurtdışında okuyan aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler katılabilir.

    Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.

    Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

    Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

5. YARIŞMANIN KAPSAMI

“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.

“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
6. YARIŞMANIN ANA TEMASI
    Sürdürülebilirlik

Yaşamımızın temel gereğinin doğal kaynaklarımız olduğu ve bu kaynakların sonsuz olmadığı gerçeğini zaman zaman unutabiliyoruz. Doğal kaynaklarımızı korumanın en iyi yollarından biri de doğanın döngüsel sistemine sürdürülebilirlik yöntemleri ile destek olmaktır.

Sürdürülebilirliğin temeli, sadece bugün için değil yarın için de değerler yaratmaya dayanır. Tasarım ise bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, doğaya olan duyarlılığı artırmayı ve gelecek kuşaklar için daha yeşil bir dünya yaratacak çözümler bulmayı amaçlar.

Tasarım, doğal kaynaklarımızın geri dönüştürülebilmesi, tekrar kullanımı, daha iyi fonksiyonlar kazanması için tekrar üretimi gibi yöntemlerden faydalanarak; döngüsel sistemin içinde kendine büyük bir pay oluşturabilir. Bu bağlamda tasarımın uzun vadeli ve sürekli çözümler üretmesi zorunluluğu ortaya çıkar.

    Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; sürdürülebilirlik temasından ilham alarak gündelik yaşama uygun deneyim ve formlar eşliğinde ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

7. YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ

Yarışma, “Ürün Tasarımı Kategorisi” olmak üzere tek kategoriden oluşmaktadır.

Ürün Tasarımı Kategorisi; Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamaktadır.

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.
8. BAŞVURU AŞAMALARI:

Yarışma paftaları soft olarak (dijital ortamda) hazırlanarak, başvurular online şekilde yapılacaktır.

Katılan projeler; ön eleme, online eleme, atölye çalışmaları ve final eleme olmak üzere dört aşamalı olarak değerlendirilecektir.
1.   Aşama: Ön Eleme

Yarışmacılar ön eleme aşamasında;

    Katılımcıların yarışma temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema başlığı ile ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikirlerini anlatan (koleksiyonun adı – max.30 karakter boşluklar dahil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – max.200 karakter boşluklar dahil; ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metni – max.1500 karakter boşluklar dâhil) metinlerin ve renk paletinin de yer aldığı bir adet hikaye paftası,

    Koleksiyonlarındaki her bir ürünün görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunun bulunduğu, tasarımlarını en iyi şekilde ifade eden ve kullanım alanı önerilerini de içeren ürün paftası (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)

    Ürünlerin teknik çözümlemesinin yapıldığı, boyutların ve teknik özelliklerin ifade edildiği detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer aldığı teknik çizim paftası hazırlamalıdır. (tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurusu dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 300 dpi, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, boyut olarak 22Mb geçmemeli ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Ön eleme aşaması dijital ortamda yapılan başvurularla gerçekleştirilecektir. Final eleme aşamasında, ön eleme aşamasında başvurusu olmayan adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ön eleme aşamasında; tüm başvurular aşağıda belirtilen ön eleme kriterlerine göre yarışmanın mentoru ve moderatörü tarafindan incelenerek değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda online eleme aşamasına katılma hakkı kazanan en fazla 30 proje belirlenecektir.

    Temaya uygunlukları,
    Malzeme kullanım biçimleri,
    Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
    Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,
    Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,

Online eleme aşamasına katılma hakkı kazanan yarışmacıların listesi, yarışmanın web sitesi üzerinden 4 Mart 2019 tarihinde ilan edilecektir.

Ön eleme aşamasında; Şartnamenin 10. Maddesinde belirtilen “Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar” Proje sahipleri tarafından, başvuru sırasında eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Aşama: Online Eleme

Ön elemeyi geçerek online elemeye katılma hakkı kazanan ve başvuru koşullarında belirtilen tüm dosyaları (paftalar ve başvuru evraklarını) tam ve eksiksiz olarak dijital ortamda yüklemiş olan yarışmacılara ait tasarımlar yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Jüri online eleme aşamasında; atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan ilk 10 yarışmacıyı belirleyecektir.
3. Aşama: Atölye Çalışması

Online eleme aşaması sonucunda jüri tarafından belirlenen 10 yarışmacıya, projelerini geliştirerek, mesleki   gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla bir atölye çalışması düzenlenecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 katılımcının ad-soyadları etkinliğin web sitesinde yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adresleri üzerinden kendilerine atölye çalışmasına katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi e-maili gönderilecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 yarışmacının; başvuru sırasında talep edilen ve dijital ortamda gönderdikleri evrakların asıllarını (Şartnamenin 10. Maddesi: Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar), atölye çalışması öncesinde yarışma sekreteryasına teslim etmeleri zorunludur. Evrakların talep edilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Aşama: Final Eleme

Final eleme jürisi, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan 10 yarışmacının çalışmalarını değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak ilk üç finalisti belirleyecektir.

Final eleme aşaması; hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftası, atölye çalışmaları sırasında üretilen prototiplerin sunumu ve finalistlerin sözlü mülakatının yapılacağı jüri değerlendirme toplantısında gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Proje Paftaları:

Proje paftası; Hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftalarından oluşmalıdır. Ön eleme aşamasında sisteme yüklenen tüm paftalar dijital ortamda 50×70 cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalı ve tek pdf dosyası haline getirilmelidir.

    Hikaye paftası, tema başlığı, koleksiyon adı, sloganı ve temaya yaklaşım fikirlerinin yanısıra projenin ilham kaynaklarını yansıtmalı, tasarımların oluşum sürecini anlatan temaya uygun görseller ve metinler barındırmalıdır. Hikaye paftasında ilham kaynaklarından baz alınan ve tasarımlarda kullanılacak renklerin yer aldığı renk paleti de yer almalıdır. (tek bir hikaye paftası hazırlanmalıdır.)

    Ürün paftasında, kapsül koleksiyonda yer alan her bir ürünün görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formu, kullanım alanı önerileri yer almalıdır. (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)

    Teknik çizim paftasında, kapsül koleksiyonda yer alan ürünlerin teknik çözümlemelerinin, boyutlarının ve teknik özelliklerinin ifade edildiği detaylı anlatımlar, üretim biçimleri ve malzeme önerileri yer almalıdır. (tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

9.   GENEL AÇIKLAMALAR

    Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 15 Şubat 2019 tarihi saat:17.00’ye kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

    Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

    Ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuz yer almalıdır.

    Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

    Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

    Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlamalıdır.

    Yarışmaya her katılımcı sadece bir adet kapsül koleksiyon ile başvurabilir.

    Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

    Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş

    UTİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı

    UTİB, online eleme için son başvuru tarihini ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

10. ÖN ELEMEDE YÜKLENMESİ GEREKENLER

Yarışma başvuruları dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

    Tasarım Yarışması Fotoğraflı&Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
    Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
    Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Öğrenci Belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
    Fotoğraflı Özgeçmiş (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
    Nüfus Cüzdan Fotokopisi (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
    Proje Paftası (Hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftası) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekreteryası ve UTİB sorumlu değildir.

Sisteme yüklenen tüm evrakların asıllarının (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) atölye çalışmalarına kalmaya hak kazanan yarışmacı tarafından tamamlanarak, atölye çalışmalarından önce, Yarışma Sekretaryası’na teslim edilmesi zorunludur.

Ayrıca projeye ilişkin özet, görsel vb. talep edilen tüm çalışmalar CD’ye kaydedilerek iletilmelidir.

UTİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.

Ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
11.YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME ESASLARI

    Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
    Kavramsal yaklaşım düzeyi,
    Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
    Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri,
    Tasarımların uygulanabilirlik düzeyi,
    Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
    Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.

12.YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.
13.ÖDÜLLER

Ev Tekstili Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.
Birinci     İkinci     Üçüncü
10.000 TL     7.500 TL     5.000 TL
TOPLAM: 22.500 TL

Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
Yurt Dışı Tasarım Bursu

2008 / 2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

    Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığıdır.
    Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması
    T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
    Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
    Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

14.YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı     :     4 Aralık 2018
Ön eleme kayıtlarının başlaması     :     12 Aralık 2018
Ön eleme kayıtlarının sona ermesi     :     15 Şubat 2019
Online elemeye katılmaya hak kazananların duyurusu     :     4 Mart 2019
Online jüri değerlendirmesi     :     11 Mart – 22 Mart 2019
Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazananların duyurusu     :     27 Mart 2019
Atölye çalışmaları     :     29 Nisan – 3 Mayıs 2019
Final elemesi     :     6 Mayıs 2019
Ödül töreni tarihi ve yeri     :     2019 TİM Tasarım Haftası

UTİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır.

UTİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15.JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulmuştur. UTİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur.

Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. Dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

04-12-2018

06-05-2019

11-05-2019

0 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır