Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir. Yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmek üzere seçilen eserler Akbank Sanat’ta düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlere sunulacaktır.
Yarışma Şartnamesi için tıklayınız.


Jüri Üyeleri: 

Ayşe Erkmen (Sanatçı)
Dejan Kaludjerovic (Sanatçı, Verein K Viyana kurucusu)
T. Melih Görgün (Sanatçı, küratör, Sinopale kurucusu)

Ödüller:

Birinci seçilen eser: Akbank Sanat Ödülü - 15.000 TL.
İkinci seçilen eser: 10.000 TL.
Üçüncü seçilen eser: 5.000 TL.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülü


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.
Katılım koşulları:
1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
3. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
4. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik bölümlerinin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
5. Yarışma teması “Gündelik Yaşama Dair” Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız olağan dalgalanmalar bağlamında bize sunulan ekonomi politikaları, kültürel yapılanmalar, ekolojik kararlara ve önerilerine yanıt olarak, birlikte düşünme ve üretme alanları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve artık günümüzde sanatsal üretim kavramı -makro kosmosda yaratıcı alanlardaki üretim- hayatı organize etmenin gerekli bir bileşenini oluşturmakta.
Öte yandan, 1968 Paris situasyonistlerinin, ilişkilerin imgelere aracılık ettiği bir dünyayı öngördüğü gibi, insanlar şimdi gerçekliği gösteri bağlamında sezgisel olarak anlayıp, kendileri için hazırlanan kurallar ve formlarla bir ilişkisellik içinde kararlarını veriyorlar.
Sanat, yeni ifade ve etki biçimleri bulmaya çalışırken, yaşama devam ediyor. Bugün yaşamın sanatsal biçimi nedir? Ve günlük deneyimler geleceğin sanatçılarını bu yeni gerçeklerdeki rollerine nasıl hazırlıyor?
Bu metinde Nato Thompson’un 2007 yılından beri gerçekleştirdiği “Creative Time” projesinden yararlanılmıştır.
6. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak dakatılabileceklerdir.
7. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
8. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıcaAkbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar
ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.
Başvuru:
1. Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
2. Başvuruların 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
4. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Değerlendirme:
1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 09 Haziran – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.
Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda;
• Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
• İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
• Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
• Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülü Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.
Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 01 Şubat – 31 Mayıs 2020
Sergi süresi: 09 Haziran – 31 Temmuz 2020
Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

01-02-2020

31-05-2020

09-06-2020

0 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır