Biletix Yılın Bileti Yarışması

Biletix Yılın Bileti Yarışması

Biletix Yılın Bileti Yarışması 1.000 TL Biletix Hediye Kart Kazandırıyor!

Biletix Yılın Bileti Yarışması. 10 Kasım 2019 tarihine kadar hayran kaldığın konser, tiyatro oyunu, müzikal veya festivale Yılın Bileti anketinde oy ver, 1.000 TL’lik Biletix Hediye Kart kazanma şansı yakala!


Hediyeler :
1 Adet Hediye

* Hediye görselleri, bilgiler, piyasa değeri ve veraset intikal vergisi tutarı fikir edinme amaçlı olup, farklılık gösterebilir.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

 Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. ( “Biletix”) ünvanlı Şirketimiz, aşağıda yer alan hüküm ve şartlar altında, https://www.biletix.com uzantılı web sitesinde Hediye Kart Ödüllü bir Anket (“Anket”) katılımı düzenlemektedir.

Ankete katılarak, “Anket Katılım Koşullarını” ve de verilecek ödülün bağlı olduğu “Hediye Kart Kullanım Koşullarını” okuduğunuzu, incelediğinizi, içeriğini anladığınızı, Katılım Koşullarının ve de Hediye Kart Kullanım Koşullarının bağlayıcı olduğunu, ödül kazanmanız halinde isim ve/veya resminizin, Katılım Koşullarında açıklandığı şekliyle Biletix tanıtımlarında kullanılmasına izin verdiğinizi önceden kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Bu kapsamda, ankete katılmadan önce Anket Katılım Koşullarını ve Hediye Kart Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyup, incelemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Ankete katılımlar, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 00.00’da (“Açılış Saati”) başlayacak ve 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 23:59 (“Kapanış Saati”) tarihinde sona erecektir. Tüm Katılım Koşullarına riayet eden 2019’uncu (ikibinondokuzuncu) anket katılımcısı, 1000-TL (Bin Türk Lirası) değerinde ve detayları “Hediye Kart Kullanım koşullarında” belirtilen Biletix Hediye Kartı Ödülü’nün (“Ödül”) sahibi olacaktır. Ankete katılım ve ödül ile ilgili diğer ayrıntılar aşağıda belirtilmektedir;

1) Ankete katılımların açılış ve kapanış saatleri arasında yapılması zorunlu olup, bu saatler haricinde yapılacak katılımlar, hiç bir şekilde dikkate alınmayacaktır. Ankete katılım için, katılımcının, 2019 yılındaki en beğendiği etkinliğe (konser, tiyatro, festival vs.) dair bilgileri ve anket kapsamındaki diğer soruları, katılım saati aralığında https://www.biletix.com uzantılı web sitesinde hukuka ve usule uygun yanıtlamaları, yorumlamaları ve aynı adresteki anketi eksiksiz şekilde doldurmaları gerekli ve yeterlidir. Biletix’in veya bağlı/ortak şirketlerinin çalışanları, temsilcileri, yöneticileri, ayrıca bu kişilerin birinci ve ikinci dereceden akrabaları ankete katılabilir fakat ödül kazanamazlar.

2) Katılımcılar, ankete katılım esnasında; fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir kişinin herhangi bir hakkını ve/veya mevzuat hükümlerini ihlal eden bilgi, veya metin-yorum iletmediğini/iletmeyeceğini; paylaştığı bilgi, yorum ve metinlerin karalama, iftira, hakaret, tehdit, taciz, ayrımcılık, nefret ya da benzeri nitelikte hukuka aykırı hiçbir veri içermeyeceğini, paylaştığı bilgi, yorum ve metinlerden dolayı münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, bu konuda Biletix’in hiçbir yasal yükümlülüğü/sorumluluğu bulunmadığını, Biletix’e rücu edilmesi durumunda bundan dolayı Biletix’in maruz kaldığı zararları gidermekle yükümlü olduğunu önceden kabul ve beyan etmiş olmaktadır.

3) Ankete aynı e-posta adresiyle yalnızca bir kez katılım yapma hakkı bulunmaktadır. Üçüncü kişiler aracılığıyla yapılacak katılımlar, toplu katılımlar ve/veya temsilciler vasıtasıyla yapılan katılımlar kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Katılımcılar, bir uygulama aracılığıyla ve/veya web sayfası üzerinden, sayfanın veya anketin-katılımın işlerliğini herhangi bir şekilde aksatacak veya manipüle edecek fiilerde bulunmayacaklarını, aksi durumda bundan dolayı münhasıran sorumlu olduklarını da kabul ve taahhüt etmiştir.

5) Katılımcının, Katılım Koşullarını ihlal ettiği kanısını oluşturacak haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde ve/veya katılımcının, diğer katılımcıları manipüle etmek, birden fazla katılım için farklı hesaplar oluşturulmak vb hileli ya da aldatmaya yönelik eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Biletix’in ilgili katılımcıyı; katılım/değerlendirme ve anket dışı bırakma hakkı saklıdır. Ayrıca, katılımcının tam ve/veya doğru bilgi vermediğinin tespiti halinde, ilgili kişinin ankete katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle katılımı geçersiz kabul edilir. Böyle durumdaki katılımcılar, herhangi bir hak iddia edemezler.

6) Katılımın usulü ve süresi kapsamında yapılıp yapılmadığı, sadece Biletix kayıtlarından teyit ve kontrol edilecektir. Ayrıca, Biletix, katılımcıların şartlara uygunluğunu inceleyip doğrulama hakkına da sahiptir.

7) Biletix; ankete katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarlarından kaynaklı ve/veya internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek olası problem, arıza ve zararlardan ya da katılım süreleri içerisinde ulaşmayan katılımlardan dolayı sorumlu değildir. Bunun yanında, katılımda karşılaşılan güçlükler için de, Biletix herhangi bir sorumluluk ve garanti üstlenmemektedir. Sunucu arızası, erişim gecikmesi veya kesintileri, verilerin iletilmemesi veya hatalı iletimi, mücbir sebepler, savaş, terör saldırıları, hack saldırılarından kaynaklanan güvenlik ihlalleri ve/veya telefon ya da mobil telefon ağlarına erişilememesi de dahil olmak, ancak bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Biletix’in kontrolünün dışında kalan şartlar nedeniyle, ankete katılımın gerçekleştirilememesi durumunda ortaya çıkabilecek zarar ve kayıplardan da Biletix sorumlu değildir.

8) Ödülü kazanan kişi, Kapanış Saatini takip eden 5 gün içinde, Biletix’e bildirdiği e-posta adresinden yazılı şekilde bilgilendirilecektir. Ödülü kazanan kişiye e-posta ile gerekli bildirimin yapılmasını takiben iki (2) gün içinde, kazanan kişinin; e-posta mesajında açıklanacağı şekildeki yöntemle, “onay işlemini” gerçekleştirmemesi durumunda, Kazanan kişi tüm haklarını kaybedecek, bu durumda tüm Katılım Koşullarına riayet eden 2020’inci kişi, ödülün sahibi olacaktır. Aynı süreç, bu kişi için de işletilecek, bu kişinin de onay işlemini süresi içerisinde yapmaması halinde, ödül verilinceye kadar bir sonraki kişi sıralaması ile aynı süreç devam ettirilecektir. Bu nedenle, e-posta hesabının düzenli olarak kontrol edilmesi ve güncel olması katılımcılar için önemli olup, e-posta hesaplarının güncelliğinden, kontrolünden ve okunmasından doğrudan ilgili kişiler sorumludur ve bundan dolayı Biletix hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Kazanan kişinin, sonuçları değiştirmek /etkilemek maksadıyla bilgisayar/bilişim teknolojilerini kötü niyetle kullandığının ya da hile yaptığının tespiti durumunda da, Kazanan kişi tüm haklarını kaybeder ve bu durumda tüm Katılım Koşullarına riayet eden 2020’inci kişi, ödülün sahibi olur.

9) Tüm katılım koşullarına riayet eden ankete katılımcı sayısının 2019’un altında kalması durumunda, Biletix Hediye Kartı Ödülü, en sondaki tüm katılım koşullarına riayet eden anket katılımcısına verilecektir.

10) Ödül olarak verilen Biletix Hediye kartı, Hediye Kartın tesliminden itibaren 12 (on iki) ay boyunca geçerli bir kart olup, hediye kartın kullanımı “Hediye Kart Kullanım Koşullarına” tabiidir. Ödül kapsamındaki vergisel yükümlülükler, kazanan kişiye aittir.

11) Katılım sonucunda kazanılan ödül, hiçbir şekilde satılamaz, paraya çevrilemez, paraya çevrilmesi teklif edilemez, başkasına devredilemez , değiştirilemez, kullanım amacı dışında başkaca tasarruflara konu edilemez.

12) Mücbir ve/veya objektif mahiyette sebeplerle, ödülün kısmen ya da tamamen Kazanan’a teslim edilememesi durumunda, Biletix’in ödül yerine, ödül muadilinde başkaca bir ödül verme hakkı saklıdır.

13) Katılım ücretsiz olup, katılım için, burada düzenlenen Koşullar haricinde başkaca herhangi bir şart gerekmemektedir. Bununla birlikte, Katılımcıların, ankete katılmak kapsamında gerçekleştirebilecekleri, internet kullanımı gideri vb olası masraflardan ve giderlerden de Biletix sorumlu değildir.

14) Kullanıcılar, ankete katılmak sureti ile, ankette kullandıkları kişisel verilerini yazılı onayları dahilinde verdiklerini ve bu verilerin http://www.biletix.com/ourpolicies/TURKIYE/tr uzantılı sayfamızda bulunan Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler Politikası kapsamında ve yürürlükteki mevzuat düzenlemelerine uygun olarak kullanılabileceğini bilmekte ve bunu kabul etmektedirler.

15) Biletix’in ankete katılım başlamadan önce, Katılım Koşullarını web sitesinde ilan ederek dilediği anda iptal etme ya da değiştirme hakkı saklıdır.

Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanlara ödül verilmesi şeklindeki düzenlemeler için Milli Piyango İdaresi’nden izin alınması gerekli olmadığından, bu yarışma; İdare’nin iznine tabiii değildir. Ankete katılım koşullarına dair tüm sorularınız, yorumlarınız, paylaşımlarınız ve sunacağınız diğer bilgiler için medya@biletix.com adresiyle bağlantı kurmanız yeterlidir.

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

04-11-2019

10-11-2019

15-11-2019

1.000 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır