Fatih Belediyesi 1.Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi 1.Fotoğraf Yarışması

Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması “Fotoğrafın Gör Dediği”

Fatih Belediyesi 1.Fotoğraf Yarışması. Fatih’i  tarihi,  insanı  ve  konumu  itibariyle  tanıtma  amacıyla  mekânsal  açıdan yarışmaya gönderilen fotoğraflar ile yarışma düzenlenmesi hizmeti alımıdır Yarışma Fatih İlçe  sınırları  içerisindeki https://gis.fatih.bel.tr/webgis adresinde   belirtilen   mahalle   ve semtler ile ilgili fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma Fatih fotoğrafları, fotoğraflarda Fatih ilçesinin görünmesidir.


Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride,
1. Serbest Vizör(renkli veya siyah beyaz)
2. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat(renkli veya siyah beyaz)
3. Çek-Kurgula-Yarış(renkli veya siyah beyaz) olarak üç bölüm olarak yapılacak.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

Madde 1-KONU: Fatih’i  tarihi,  insanı  ve  konumu  itibariyle  tanıtma  amacıyla  mekânsal  açıdan yarışmaya gönderilen fotoğraflar ile yarışma düzenlenmesi hizmeti alımıdır Yarışma Fatih İlçe  sınırları  içerisindeki https://gis.fatih.bel.tr/webgis/adresinde   belirtilen   mahalle   ve semtler ile ilgili fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma Fatih fotoğrafları, fotoğraflarda Fatih ilçesinin görünmesidir.
Madde 2-AMAÇ:Fotoğraf  severleri  Fatih’e  çekmek,  fotoğraf  sanatı  açısından  ilçeyi cazip   hale getirmektir.   Bu maksatla  Fatih'in  tanıtımına  ve  Fotoğraf  sanatının  gelişimine  katkı sağlamaktır.
Madde 3-KATEGORİ VE BÖLÜMLER:Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride,
1. Serbest Vizör(renkli veya siyah beyaz) > DA
2. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat(renkli veya siyah beyaz) > DB
3. Çek-Kurgula-Yarış(renkli veya siyah beyaz) > DC olarak üç bölüm olarak yapılacak.
Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
Madde 4 –GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ
4.1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2.Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
4.3.Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisive birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
4.4.Yarışmaya her fotoğrafçı DA ve DC bölümünde, her bölüm için en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. DB bölümünde ise Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan enaz  8  (sekiz),  en  fazla  12  (on  iki) adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğrafile katılabilir.Bu Kategoride dereceye giren fotoğrafçılardan 50-100 kelimelik hikâyeyianlatan metin talep edilecektir.
4.5.Dereceye  giren  yarışmacıların  diğer eserleri,  mansiyon,  özel  ödül  ya  da  sergilemeye değer  eserler  arasına  da  seçilebilir.  Fotoğraflarla  Bir Hikâye Anlat kategorisinde  ekte belirtilen ve benzeri konular seçilebilir.
-Tarihi Eserler,
-Kültürel Zenginlikler,
-Kahvehaneler,
-Kütüphaneler,
-Fatih Sokakları,
-Fatih Bakkalları,
-Meslekler,
-Dini mekânlar,
-Dini ritüeller,
-Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
-Sportif aktiviteler,
-Semt pazarları,
-Fatihin Hanları,
-Hisar ve Surlar,
-Havadan Fatih,
-Üniversiteler,
-Hastaneler,
-Topkapı Sarayı,
-İskeleler,
-Tren Garı,
-Meydanlar, Çeşmeler,
-Fatihin Çarşıları,
-Fatihin Sahafları,
-Geleneksel Zanaatlar,
-Fatihten manzaralar,
-Hafta sonu Fatih,
-Fatihten İstanbul, İstanbul’dan Fatih,
-Tarihi bostanlar,
-Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
-Fatih’te yaşayan, çalışan bir kişinin hayatından kesitlerve benzeri konular.
Yarışmada, Deneysel DC kategorisinde kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride yer  alacaktır.  Görüntü  işleme  programları  ile  üretilen  yeni  görsellerin  Fatih  ilçe  sınırları içindeki  yaşamı,  kültürel  öğeleri,  mimariyi,  eserleri  adres  göstermesi  beklenmektedir.Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan yayınlardaki  illüstrasyon,  gravür,  fotoğraf,  resim  gibi  görsel  öğeler  fotoğraflarla  birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
4.6.Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ilebu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş  ve  fotoğraf  yarışması  organizasyonu  dışında  yayınlanmış  olması  ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veyabu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.7.Fotoğraflara  renk,  keskinlik,  toz  alma  gibi  bazı  işlemler  yapılması,  kontrast  ayarları, Kabuledilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. DA ve DB kategorilerinde a belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
4.8.DA  ve  DB  kategorilerinde,  birden  fazla  fotoğrafın  montajıyla  oluşturulan  fotoğraflar Yarışmaya  kabul  edilmez,  sadece  birden  fazla  fotoğrafın  birleştirilmesiyle  oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir.
4.9.Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
4.10.Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
4.11.Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan  elde  ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.12.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına  izin verdikleri  kabul  edilir.  Söz  konusu  kullanımlardan  dolayı  ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4.13.Fotoğrafın  içeriğinde  markalar,  Şirketler  ve  şahıslar  rencide  edilecek  şekilde kompozisyon yapılamaz.
4.14.Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf  üzerinde,  yapıt  kendisine  ait  olmadığı  halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.15.Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir;ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan vekazanımları geri alınır. Budurum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı  anlamı  taşımaz;  diğer  ödül ve/veya  sergileme  almış  ve/veya  alamamış yarışmacılara  talep  hakkı  doğurmaz.  Ödül  verilmişse  katılımcının  ödülü  iade  etmesi gerekir.
4.16.TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF  kural  ve  tanımlarına  uygunluğunun  tespit  edilebileceğini  önceden  kabul  etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının  kendisinden  istenen  gerekli  bilgileri  sunmaması,  fotoğraf  makinesi  ile çekilen  orijinal  dosyayı  vermemesi  veya  problemin  çözümüne  yönelik  TFSF  ile  iş birliğine  girmemesi  durumunda  katılımcı,  kural  ihlali  yaptığı  gerekçesi  ile  TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF  verilerinin  muhtemel  soruşturmaları  kolaylaştırmak  için  bozulmamış  olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
4.17.TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
4.18.Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal  ya  da  erteleme durumlarında  uygulanacak  yöntemleri  ve  kuralları  belirleme  hakkına  sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirmedahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
4.19.Yarışmacıların  yüklediği  fotoğraflar  üç  ayrı  bulut  sisteminde  yedeklenir  ve  TFSF temsilcisi  tarafından  jüri  toplantısına  getirilir.  Fotoğraflar  jüriye  tümüyle  karartılabilir  bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5  m  diyagonal  uzunlukta  bir  ekranda  veya  ultra  HD  4K  3840  piksel  x  2160  piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin  seçimi  tamamlandıktan  sonra  ödül,  sergileme  alan  ve  satın  alınan  fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
4.20.Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’nin  sosyal  medya  (  facebook,  twitter,  instagramve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca  sonuçlar  TFSF  Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu’  nun  www.tfsf.org.tr  vewww.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook, twitter,  instagram  ve  benzeri  )  hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
Madde 5-ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1.Yarışma  online  (çevrimiçi)  fotoğraf  sistemine  göre  yapılacağından,  alternatif  hiçbir gönderi (e posta, kargo, elden teslim ve benzeri)kabul edilmeyecektir.
2.Yarışma    fotoğraflarının    online    (çevrimiçi)    olarak    gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3.http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
4.Katılımda  yüklenecek  fotoğrafların  boyutlandırma  ve  isimlendirme  işlemleri  önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
6.Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300  dpiçözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 3 megabayttan az olmamalı 4 megabaytı geçmemelidir.
7.Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.
8.Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ,Ü, ç, ı, ğ, ö, Ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.  Ülke  kodu  ve  bölüm  tanımlaması  yapan  karakter  dışındaki  tüm  harfler küçük olmalıdır. İsimlendirme:A-Sayısal: Serbest Vizör (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.  adım: Sonra  eser  sahibinin  ismi  maksimum  5  karakter  olacak biçimde  yazılmalıdır (ÖrneğinÖmer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)> DA).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgieklenmelidir ( _ ).
5.  adım: Alt  çizgiden  sonra  fotoğrafın  adı  toplam  karakter  sayısını  geçmeyecek  şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryDA1_cinar_alti” veya “TRomeryDA2_meydan” gibi...
B-Sayısal: Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat(Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.  adım: Sonra  eser  sahibinin  ismi  maksimum  5  karakter  olacak  biçimde  yazılmalıdır (ÖrneğinÖmer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baŞ harfi olmalıdır (Sayısal: Foto Öykü (Renkli veya Siyah-Beyaz) > ilk altı fotoğraf (1 ila 6) için DB1, son altı fotoğraf (6 ila 12) için DB2.
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 12’ye kadar)ve  bundan  sonra  alt çizgieklenmelidir ( _ ).
5.  adım: Alt  çizgiden  sonra  fotoğrafın  adı  toplam  karakter  sayısını  geçmeyecek  Şekilde yazılmalıdır.Örneğin  Yorgancı  Ali  foto  öyküsünün  ilk  altı  fotoğraf  için “TRomeryDB1_yorganci_ali_01”,“TRomeryDB1_yorganci_ali_02”, “TRomeryDB1_yorganci_ali_06” son altı fotoğraf için ise“TRomeryDB2_yorganci_ali_06”, ...  “TRomeryDB2_yorganci_ali_12”  gibi...Foto  öykü  fotoğraflarının  ilk  altısı  DB1 kategori/bölümüne, son altısı ise DB2 kategori/bölümüneyüklenecektir. Jüriye en az 8 en fazla 12 fotoğraflık seri olarak sunulacaktır.C-Çek-Kurgula-Yarış (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DC
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.  adım: Sonra  eser  sahibinin  ismi  maksimum  5  karakter  olacak  biçimde  yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)> DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgieklenmelidir ( _ ).5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.Örneğin “TRomeryDC1_cinar_alti” veya “TRomeryDC2_meydan” gibi...6.İnternet  üzerinden  üye  olma  veya  yarışmaya  katılma  aşamasında  sistemden  veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Fatih Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
Madde 6–TELİF ( KULLANIM ) HAKLARI:
6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Fatih Belediyesi’ne ait olacaktır.
6.2. Fatih Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri grafikdüzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.
6.3. Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Fatih Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.  Ayrıca  Fatih  Belediyesi;  ödül  ve  sergileme  alan  eserler  dışında kullanmak  istediği eserleri  de  aynı  şartlarda  satın  alabilir. Katılımcı  bu  şartlarla  ilgili  olarak  kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
6.4. Eser  Sahibi, eserin  kendi  özgün  eseri  olduğunu,  üçüncü  şahısların  bu  eser  üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü  şahıslarca  aksi  bir  talepte  bulunulması  halinde  eser  sahibinin  kendisinin  hukuken sorumluolduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına aitgörüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkıihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
6.6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir  yarışmaya  gönderilmesine,  fotoğrafın  görsel,  internet  ve  basılı  yayın  organlarında yayınlanmasına  izin  verdikleri  kabul  edilir. Söz  konusu  kullanımlardan  dolayı  ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6.7. Fotoğrafların  içeriğinden,  fotoğrafta  yer  alan  şahıs  ve  tüzel  kişiliklerden  fotoğrafçı sorumludur.İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Fatih Belediyesi ortaya  çıkacak  hukuki/ticari  sorunlarda  taraf  değildir.  Yarışmacı  fotoğraf  gönderirken  bu koşulları kabul etmiş sayılır.
6.8. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir.
6.9. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde TFSF’yegönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
6.10. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince  titiz  davranacaktır.  Ancak  ödül  ve  katalog  gönderim  sırasında  doğabilecek hasarlardan  sorumlu  tutulamaz.  Katılımcılar,  yarışma  başvurusu  sırasında  kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul  ederler.  Katılımcıların  adresleri  yanlış  bildirmesinden  kaynaklanan  konularda Fatih Belediyesihiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
6.11. Yarışma sonuçlarıFatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca  sonuçlar  TFSF  Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu’  nun  www.tfsf.org.tr  vewww.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.
6.12. Yarışmada  ödül  ve  sergileme  alamayan  fotoğraflar  Sonuç  Bildirim  Tarihi’nden 90 (Doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
6.13. Katılımcılar;  TFSF’  nin  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine  üye  olmak  vefotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,yarışmacının  yarışma  fotoğraflarını  göndermesiyle  yürürlüğe  girer.  Yarışmacıların  bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
6.14.Şartnamede  belirtilmeyen  konularda  ya  da  olası uyuşmazlıklarda  Düzenleme  Kurulu, Jüri  ve  TFSF  U/UA  Yarışma  Düzenleme  Yönergesi  ile  TFSF  Yönetim  Kurulu’nun kararları geçerlidir.
6.15.Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020-036 numara ile onaylanmıştır. 6.16.Yarışma değerlendirme sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Madde 7-YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç tarihi: 09.03.2020
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 20.11.2020
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 25.11.2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 30.11.2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.
Madde 8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
1.Coşkun ARAL Foto Muhabiri Foto Muhabirleri Derneği
2.İhsan İLZE Fotoğraf Sanatçısı
3.İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı Türkiye Fotoğraf Vakfı
4.İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
5.Leyla EMEKTAR Fotoğraf Sanatçısı
6.Murat GÜR Fotoğraf Editörü
7.Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı Türkiye Fotoğraf Vakfı
8.Özer KANBUROĞLU Prof. Dr.Öğretim Görevlisi
9.Abdullah KARGILI Fatih Belediyesi Temsilcisi TFSF Temsilcisi: Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi ile toplanır. TFSF Temsilcisi: Baytekin KARA
Madde 9-ÖDÜLLERSERBEST VİZÖR KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon Ödülü : 1.000 TL (5 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eser : 500 TL (En Fazla 30 adet verilecektir.)
FOTOĞRAFLARLA BİR HİKAYE ANLAT KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü:10.000 TL
İkincilik Ödülü:  8.000 TL
Üçüncülük Ödülü:6.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü:4.000 TL
Mansiyon Ödülü: 2.000 TL (En fazla 10 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eserler: 1.000 TL (En fazla 20 adet eser satın alınacaktır.)
ÇEK-KURGULA-YARIŞ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü:8.000 TL
İkincilik Ödülü:  6.000 TL
Üçüncülük Ödülü:5.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü:3.000 TL
Mansiyon Ödülü : 2.000 TL (En fazla 5 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eserler:500 TL (En fazla 20 adet eser satın alınacaktır.)
Madde 10 –YARIŞMA SEKRETERYASI
Fatih Belediye BaşkanlığıKültür İşleri MüdürlüğüTelefon: 0 212 453 14 53Yetkili Kişi: Bahar NACAKE-Posta: baharnacak@fatih.bel.tr

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

09-03-2020

20-11-2020

30-11-2020

0 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır