İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması

İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması

"İyi Dersler Şoför Amca" servis şoförlerini en iyi fotoğrafı çekmeye davet ediyor!

3 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerinde eğitim alan servis şoförleri, güzergahları boyunca çekecekleri fotoğrafla yarışmaya katılıyor


2017-2018 eğitim öğretim döneminde proje kapsamında Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerinde eğitim alan taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin katılabileceği yarışmada, şoförlerden yol güzergahları üzerindeki doğa, insan, manzaralarını fotoğraflamaları bekleniyor. Yarışma, taşımalı eğitimde görev yapan servis şoförleri aracılığıyla ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turistik zenginliklerin tüm Türkiye geneline tanıtmayı hedefliyor.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri iş birliğinde yürütülen İyi Dersler Şoför Amca projesi kapsamında düzenlenmektedir.
Yarışmanın konusu, servis şoförlerinin yol güzergahları üzerinde görüntüleyecekleri doğa, manzara, insan temalı fotoğrafları  
toplumla buluşturmalarıdır. Yarışmanın amacıysa, taşımalı eğitimde görev yapan servis şoförlerinin ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm Türkiye geneline tanıtmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamaktır.
2. Yarışmanın Kapsamı
İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması’na, projenin 2017-2018 döneminde uygulandığı Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerinde proje kapsamında eğitim alan ve taşımalı eğitim
sisteminde görev alan servis şoförleri başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer almayan servis şoförleri başvuru yapamayacak; yapsa dahi kabul edilmeyecektir.
3. Yarışma Bölümleri
Yarışma tek kategorili olup sayısal (dijital) fotoğraf dalındadır.
4. Yarışmaya Katılma Koşulları
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2. Eserlerin konusu, servis şoförlerinin yol güzergahları üzerinde görüntüleyecekleri doğa, manzara ve insan temasıdır.
Servis aracı da fotoğraf içerisinde yer alabilir ancak bu durumda söz konusu servis aracının yönetmeliklerde belirtilen trafik güvenliği kurallarına uygun olmasına seçici kurul tarafından dikkat edilecektir. Çekilen fotoğraf sürüş esnasında çekilmemiş olmalıdır. Araç, yol ve can güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde, yol kenarında en uygun yere park edildikten ve park etme kuralları eksiksiz olarak sağlandıktan sonra fotoğraf çekilmelidir.
4.3. Yarışmaya gönderilen fotoğraf cep telefonu ile çekilmiş olmalıdır. Fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflar haksız rekabet yaratacağından değerlendirme dışında tutulur.
4.4. Gönderilen fotoğraf yarışmaya katılan kişiye ait olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen veya kısmen kullanılmış olması kural ihlali sayılır ve değerlendirme dışına alınır. Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır (manüple edilmemiş, oynanmamış). Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.
4.5. Başka yarışmalara gönderilen eserler bu yarışmaya gönderilemez.
4.6. Her servis şoförü, yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.Birden fazla eser gönderilirse ilk gönderilen eser dikkate alınacak, diğer eserler değerlendirme dışında tutulacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
4.7. Kural ihlali olduğu tespit edilirse, katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz ancak seçici kurul inisiyatif kullanarak derecelerde değişiklik yapabilir.
4.8. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş ayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
5. Başvuru Şekli Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak www.iyiderslersoforamca.com/fotografyarismasi adresinden
yüklenecektir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar ve ardından fotoğraflarını siteye yükleyeceklerdir. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde anilyildirim@benchmark.com.tr adresinden Anıl Yıldırım ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
6. Diğer Hususlar
6.1. Yarışmada ödül alan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte proje paydaşlarına ait olacaktır.
6.2. Ödül alan eserler proje paydaşları tarafından kitap, reklam, broşür, sergi, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
6.3. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.4. Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
6.5. Katılımcının eserinin aşağıdaki ihlallerde bulunduğu tespit edildiği taktirde söz konusu eser değerlendirme dışında tutulacaktır;
- Yaşamı olumsuz yönde etkileyebilecek davranış/tutum içerme
- Trafik güvenliğini ihlal etme
- Irk, renk, ulusal ya da toplumsal köken, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, mülkiyet, doğum, siyasal ya da diğer görüşlere dayalı olarak veya benzer bir nedene dayanan ayrımcılık içerme.
- İhmal, istismar ve şiddet içerme
- Özel yaşama saygı ilkesinin ihlali
- Din ve vicdan özgürlüğünün ihlali
- Düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali
- Maddi kazanç sağlama amacının güdülmesi
6.6. Seçici kurul, kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, 1 eserede mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.
6.7. Proje paydaşları, yarışma ile ilgili tarih ve şartname şartlarında gerekli gördüğünde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
6.8. Seçici kurul tarafından alınan kararlar kesindir ve itiraz edilemez.
7. Değerlendirme
Değerlendirme, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri temsilcileri ile güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır.
Seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
Seçici kurul kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
8. Sonuçların Duyurulması
Kazanan eserlerin duyurusu, 25 Nisan 2018 tarihinden itibaren İyi Dersler Şoför Amca projesinin internet sayfası olan www.iyiderslersoforamca.com üzerinden yapılacaktır.
9. Verilecek Ödüller
9.1. Birincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy C5 (veya muadili) ve 1 adet araç muayenesine uygun Trafik Seti
verilecektir.
9.2. İkincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy S4 i9500 16GB cep telefonu (veya muadili) ve 1 adet araç muayenesine uygun Trafik Seti verilecektir.
9.3. Üçüncülük Ödülü: Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy J510 2016 Dual Sim cep telefonu (veya muadili) ve 1 adet araç muayenesine uygun Trafik Seti verilecektir.
9.4. Seçici kurul herhangi bir esere mansiyon ödülü verme hakkına sahip olup, vermesi halinde mansiyon ödülü 150 TL
değerinde D&R hediye çekidir.
9.5. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere, o ilde proje kapsamında görevli formatörlere iletilecektir. Ödüller formatörler tarafından dağıtılacaktır.
9.6. Gönderilen ödüllerin servis şoförlerine dağıtımı sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK ve Michelin temsilcileri bulunabilir.
9.7. Kargo masrafları Michelin tarafından karşılanacaktır.
9.8. Michelin, haber vermek sizin ödül türlerinde ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma şartnamesinin yayınlanması: 3 Ocak 2018
Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2018
Seçici kurul değerlendirmesi: 2 Nisan 2018 – 20 Nisan 2018
Sonuçların açıklanması:  25 Nisan 2018

Tüm Çekilişler

Eti Wanted 2024 Çekilişi

2 ay 746.955 ₺ 10 ₺

Hush Veganic App Çekilişi

2 ay 150.278 ₺ 750 ₺

Arabam.com Çekilişi 2024

1 ay 374.499 ₺ Bedava

Jumbo Mini Cooper Çekilişi

3 hafta 4.222.995 ₺ 5.000 ₺

Önemli Bilgiler

03-01-2018

28-02-2018

25-04-2018

2.487 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır