Maraton İzmir 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

Maraton İzmir 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

Maraton İzmir Fotoğraf Yarışması

Maraton İzmir 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması. Maraton İzmir teması altında 2-3-4 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de çekilen fotoğraflarla katılmak mümkündür.


Kategoriler: Yarışma “18 Yaş Üstü-Yetişkinler” ve “18 Yaş Altı- Orta ve Lise Okul Gençleri” olmak üzer iki kategoridir: Dijital (sayısal), renkli veya siyah-beyaz fotoğraf katılım sağlanabilir. Analog çekilmiş fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

1- Yarışmanın Konusu : “Maraton İzmir” ve Maraton İzmir ile İzmir Kent Yaşamı, Kültürü ve Dokusu’dur.
2- Yarışmanın Amacı: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde ilk kez düzenlenecek ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanması planlanan “Maraton İzmir” isimli bu koşu ile “Sağlık için Koş, İzmir için Koş” sloganı vurgulanacaktır. Her yaştan binlerce insanın katılacağı bu yarışmada Sağlıklı Yaşam için Spor Yapan İnsan Kültürünü desteklemek, özendirmek ve yaymak amacı hedeflenmiştir.
3-Yarışma Genel Katılım Koşulları:
a) Yarışmaya 4 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Maraton İzmir yarışması kapsamında Maraton İzmir teması altında 2-3-4 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de çekilen fotoğraflarla katılmak mümkündür. YARIŞMANIN VE KATILIMCI FOTOĞRAFLARIN ANA TEMASI “MARATON İZMİR” ve MARATON İZMİR İLE İZMİR KENT YAŞAMI VE KÜLTÜRÜNDE OLUŞAN SPOR OLGUSUDUR. Yarışmaya seçici kurul, düzenleme kurulu ve TFSF temsilcisinin birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son
Katılım Tarihi‟ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir.
d) Katılımcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarından ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının yayınlarında münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak yeniden üretilmiş fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz.Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Katılım Koşulu İhlali kapsamında değerlendirilen fotoğrafların ödülleri daha sonra iptal edilir ve yarışmacıya verilen ödüller geri istenir. Geri alınan ödülün yerine bir başkası veya o ödülden sonra gelen
seçilmez. Diğer bir yarışmacı iptal edilen bu ödül üzerinde hak iddaa edemez. Bu yarışmaya katılacak fotoğraflarda fotoğrafın orijinal niteliği bozulmadan renk, keskinlik, kontrast ayarı, toz alma, leke silme gibi bazı temizlikler, digital efektler kullanılmadan düzeltmeler yapılabilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar, obje eklemeler ve çıkartmalar kabul edilmeyecektir, bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu tip bir katılım “Katılım Koşulu İhlali”dir ve Yarışmacı ve fotoğrafların tamamı yarışma dışında kalır.
Yarışmacıların “Katılım Koşulu İhlali” yaparak elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu fotoğraf yarışmasında dereceye girerek ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflar telif ücreti ödenmiş kabul edilerek yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı
basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
m) Ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış fotoğraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarını tarafından kitap-albüm olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ödüller ve sergileme değeri dışında bir telif ücreti ödenmeyecektir.
n) Bu fotoğraf yarışmasında ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmamış olsa bile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumları tarafından beğenilen fotoğraflar telif ücreti sergileme bedeli kadar ödenerek satın alınabilir ve ödül ve sergileme almış fotoğraflar gibi kabul edilerek yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarından ayrıca yarışmanın sponsor firmalarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
o) Yarışma sonuçları İzmir Büyüksehir Belediyesi, kurumlarının ve https://www.maratonizmir.org/ internet adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan E-Almanak 2020’de yayımlanacaktır. Ödül alanlar dışında (birinci, ikinci, üçüncü, 2 adet mansiyon) sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
p) Yarışmacı Ödül veya sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyalarını istenildiğinde bu TFSF Yarışma birimine gönderecektir.
q) Yarışmanın Düzenleme Komitesi olağan üstü durumlar karşısında gerekli bulduğu durumlarda yarışma şartnamesi üzerinde değişiklikler yapabilir. Yapılan değişiklikler internet ortamında önceden duyurulacaktır.
r) Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumları ile eser sahibinin olacaktır.
s) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
t) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
u) Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekli olan bu fotoğraf yarışmasına farklı nedenlerle TFSF tarafından fotoğraf yarışmalarına katılımı yasaklanmış ve sürleri dolmayan yarışmacılar bu fotoğraf yarışmasına katılamazlar.
v) Bu yarışmaya katılan her yarışmacı tüm katılım koşulları ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
4- Yarışma Şartları:
1) Kategoriler: Yarışma “18 Yaş Üstü-Yetişkinler” ve “18 Yaş Altı- Orta ve Lise Okul Gençleri” olmak üzer iki kategoridir: Dijital (sayısal), renkli veya siyah-beyaz fotoğraf katılım sağlanabilir. Analog çekilmiş fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
2) Boyutlar: Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 1 Mb’den küçük olmamalı ve 3 Mb’yi geçmemelidir. Baskılı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb gibi işaretler olmamalıdır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
3) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
c) TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 3 Mb’yi de geçmemelidir.
g) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
4) İSİMLENDİRME :
a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
d) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarıyla birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır.
5- Yarışmaya katılan fotoğraflarda insanları, cinsiyet, ırk, renk, din gibi sebeplerle rencide edici unsurların kullanılması durumunda Yarışma Seçici Kurulunun yarışmacıyı ve fotoğraflarını direkt olarak eleme hakkı vardır.
6- Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine verilecektir.
7- Bu fotoğraf yarışması Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenmektedir.
8- Bu fotoğraf yarışması İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA), UFGD (Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği) tarafından desteklenmektedir.
9-Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 12.10.2020
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 17.10.2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 26.10.2020
10- Ödüller:
A) 18 Yaş Üstü
Birincilik Ödülü : 5.000.-TL
İkincilik Ödülü : 3.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000.-TL
Mansiyon : 1.000.-TL
Fotoğrafın İzmir ve Türkiye’de 180.Yılı Özel Mansiyon :1.000.-TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü : 1.000.-TL
Sergileme : En fazla 40 Eser , Eser başına : 200.-TL
B) 18 Yaş Altı, Orta ve Lise Okul Öğrencileri (Gençlik Teşvik Ödülleri)
Birincilik Ödülü : 2.000.-TL
İkincilik Ödülü : 1.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 500.-TL
Sergileme : 200.- TL (18 Yaş Üstü Sergileme İle birlikte
değerlendirilecektir)11-Yarışma Düzenleme Kurulu:
Ersan ODAMAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bşk,
Serhat DEMİREL, Maraton İzmir
Nedim EKMEKÇİLER, Fotoğraf Sanatçısı, İzmir Doğa Fotoğrafçıları Topluluğu (İZDOF)
Üyesi, Zeytindostu Derneği Bşk Yrd.
12-Yarışma Seçici Kurulu: (Soyadının Alfabetik Sırasına Göre Yazılmıştır)
İpek CABADAK, Görüntü Serüvencisi, Eğitmen, Bağımsız Araştırmacı, Koleksiyoncu
Murat ÇAKIL, Fotoğraf Sanatçısı, İZDOF (İzmir Doğa Fotoğrafçıları Topluluğu) ve
İFOD(İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) Üyesi
Nedim EKMEKÇİLER, Fotoğraf Sanatçısı, İZDOF Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet İMANÇER, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi , EFSA, Karşıyaka Amatör Sinema ve Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk KAYAN, UFGD, Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Erol ÖZDAYI, Fotoğraf Sanatçısı, İZDOF ve İFOD Üyesi
Seda ŞENGÖK, İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı,
*Seçici Kurul en az üç kişi ile toplanır.
13. TFSF Temsilcisi: Metin ARAS
14. Yarışma Sekreteryası:
Yarışma Sekreteri: Nedim EKMEKÇİLER
İletişim: Maraton İzmir Fotoğraf Yarışması
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
Mimar Sinan, Basmane Fuariçi Cad., 35220 ALSANCAK / KONAK / İZMİR
Tel: 0 232 425 04 21 Email: info@maratonizmir.org

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

02-10-2020

12-10-2020

26-10-2020

0 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır