Tuzla Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Tuzla Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

TUZLA’nın RENKLERİ

 Tuzla’daki yaşamı vizörden görerek Tuzla’nın kentsel karakteristiğini ortaya koyan fotoğraflar ile bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmak amacıyla tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.


Deniziyle, tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle,  birey  ve toplum yaşamından  kesitleriyle,  yaşamıyla  Tuzla’yı konu  alan  tüm  çalışmalar  yarışma konusudur. Yarışmanın konusu Tuzla İlçesini’nin sınırları, adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir. Fotoğraflar ile  renkler,sanatsal görsellik ve  ifadelerle duygu  ve düşüncelerin  ifadesini sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak. Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek. Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı olmak. Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek. Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.


Bunları Kaçırma

Katılım Koşulları

Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Yarışmacılar  Renkli  veya  Siyah - Beyaz  olarak  en  fazla  4  (dört)  fotoğraf ile  yarışmaya katılabilirler.
Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler  dışında  hiçbir  manipülasyon / başkalaştırma / oynama  kabul  edilmeyecektir. Fotoğrafın  belgesel  yapısı  değiştirilmemiş  olmalıdır. Birden  fazla  fotoğrafın  montajıyla oluşturulan fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb hususlar da göz önüne alınacaktır.
Gönderilen  fotoğrafların  tamamı  yarışmacı  tarafından Tuzla sınırları  içerisinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Fotoğraf Yarışması Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme  almış  ve/veya  alamamış  yarışmacılara  talep  hakkı  doğurmaz.  Ödül  ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli  bilgileri  sunmaması,  fotoğraf  makinesi  ile  çekilen  orijinal  dosyayı  vermemesi  veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen  fotoğrafların  EXIF  verilerinin  muhtemel  soruşturmaları  kolaylaştırmak  için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte
ilan edilir.
Yarışma  sonuçları Tuzla  Belediyesi’nin www.tuzla.bel.tr adresinden  ve  Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve   www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Tuzla Belediyesi’dir.

Tüm Çekilişler

Önemli Bilgiler

11-04-2018

27-08-2018

07-09-2018

0 ₺

Kampanya Kalan Süre

Kampanya Sonuçlanmıştır